Kerala State Civil Service Academy Thiruvananthapuram

List of Winners of the Civil Service Exam 2011

Sl.No

Name

Reg. No

Rank No

 

1

Rahul Nadh A.R.

301375

27

2

Vishnu V.

020814

34

3

Krishananunni H.

257164

40

4 Ms. Annies K Joy   65

5

Sameeran G.S.

302714

66

6

Bastian N. Chacko

026216

90

7

Bijin Krishna

321365

96

8

Arul R.B. Krishna

325129

125

9

Divya S. Iyer

322652

139

10

Stephen Mani

275167

140

11

Asha Antony

232514

156

12 Rekha S. 106032 157

13

Manjulekshmi K.

032675

159

14

Midhun T.R

187189

188

15

Aravind Menon

238947

201

16

Georgy George

282958

203

17

Amarnath K

213273

224

18

Adeela Abdulla

022563

230

19

Shanavas C.

286825

235

20

Avinash Menon Rajendran

000941

275

21

Haritha V. Kumar

100902

294

22

Nikita S. Chandran

443364

326

23

Sherin M.S.

315206

402

24

Sreeraj Ashok

271360

420

25

Gayathri Krishnan Bhavani

217661

433

26

Shreya P. Singh

002383

444

27

Aswathy V.

311964

470

28

Joby Thomas K.

045711

477

29

Dheep Joy Mampilly

339767

545

30

Parvathy Rahul

262792

586

31

Lakshmi Priya M.S.

434545

593

32

Dr.KPA.Ilyas.IPS ( P )

447614

764

33

Dhanya Sanal K.

107869

771

34

Rajith Chandran M.R.

386955  
35 Nadeem Thufail T. 014054  
36 Vinod Kumar D.V. 202197